Links for dykkere til organisationer etc.

Links - Organisationer

CMAS. Fransk uddannelsesorganisation som er den oprindelige dykkeruddannelse. Dykkerklubberne i Danmark hælder stadig til CMAS. I Sverige og Finland anvender dykkerklubberne NAUI. CMAS uddannelse er klubbaseret. Det forventes normalt, at man køber sit eget dykkerudstyr inden man begynder at dykker og at man deltager i klubbens forskellige aktiviteter, for eksempel undervandsrugby under udannelsen, som typisk strækker sig over et år.
DAN. Divers Alert Network). DAN er et non profit forsikringsselskab for dykkere. DAN blev stiftet i 1980 på initiativ fra universitets professorer og forskere engageret i dykkemedicinsk forskning og behandling af tilskadekomne dykkere. DAN blev skabt i erkendelsen af, at proceduren for redning og behandling ved dykkerulykker ofte kræver specialviden. DAN styrer og vedligeholder et internationalt netværk bestående af alarmcentre med 24 timers bemanding. I alarmtilfælde garanteres  en specialiseret assistance til enhver dykker overalt i verden. DAN yder dykkemedicinsk rådgivning, gennemfører forskningsprojekter i dykkersikkerhed, organiserer kurser og seminarer med det formål at øge viden og dermed sikkerheden hos rekreative dykkere i hele verden. DAN yder  teknisk og finansiel støtte til etableringen af trykkammer- og behandlingsfaciliteter i udviklingslande.
Dansk Sportdykkerforbund er en sammenslutningen af danske sportsdykkerklubber med over 8200 medlemmer fordelt på 158 klubber landet over.
DYKSIK - Rådet For Større Dykkersikkerhed. Det er DYKSIK’s formål at forøge sikkerheden i dykkerverdenen.
Farvandsvæsenet medvirker til at sikre besejling af farvandene omkring Danmark, Færøerne og Grønland. Blandt hovedopgaverne er retningslinier for afmærkning.
Farvandsvæsenet, efterretninger for søfarende. Bekendtgører forhold af betydning for sejladsen i danske og tilstødende farvande, samt nødvendige rettelser for at ajourføre søkort og nautiske publikationer.
NASE Scandinavia. NASE er en mindre uddannelsesorganisation, hvor uddannelsen er optimeret til nordiske dykkerforhold. Advanced Open Water dykkere er således godkendt af Dansk Sportsdykkerforbund til optagelse i landets dykkerklubber på lige fod med CMAS** dykkere. Der findes over 40 forskellige uddannelsesorganisationer, meget få af disse er anerkendt af Dansk Sportsdykker Forbund. Med et NASE certifikat er du velkommen, ikke kun i dykkercentre over hele verden, men også i danske dykkerklubber, der er medlem af DSF (over 160 klubber).
NASE World Wide er NASE's internationale hovedsæde.
NAUI er en amerikansk uddannelsesorganisation. Blandt verdens største uddannelsesorganisationer for rekreativ dykning. NAUI er repræsenteret ved selvstændige instruktører i Danmark.
PADI er en amerikansk uddannelsesorganisation. Blandt verdens største uddannelsesorganisationer for rekreativ dykning med et stort og gennemprøvet uddannelsesprogram. PADI er repræsenteret ved de fleste Danske dykkercentre.
SSI er en amerikansk uddannelsesorganisation. Verdens største uddannelsesorganisation for rekreativ dykning.
SSI er repræsenteret ved selvstændige instruktører i Danmark.
Søfartsstyrelsen har ikke kun ansvaret for skibe men også dykning i Danmark. Her kan du blandt andet læse om sikkerhedsinformationer på udstyr der er fejlmeldt fra fabrikanterne
Søsportens Sikkerhedsråd er organisation der er med til at forbedre sikkerheden til søs for fritidssejlere og rekreative dykkere. Du kan blandt andet rekvirere folderen "Sikkerhed under rekreativ dykning" fra Søsportens Sikkerhedsråd.
Søværnets Operative Kommando er ansvarlig for blandt andet redningsoperationer til søs.
The Coral Reef Alliance (CORAL) is a member-supported, non-profit organization dedicated to keeping coral reefs alive around the world. CORAL works with marine park managers, businesses, and communities to help increase their capacity to protect their local coral reefs.
Udenrigsministeriet. rejsevejledninger for at hjælpe danske turister med at undgå lande og områder med særlig risiko på grund af krig, risiko for terrorisme, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, kriminalitet og lignende.