Dykkerlæger

Dykkerlæger udpeget af søfartsstyrelsen

Lægerne på nedenstående liste er udpeget af Søfartsstyrelsen til at gennemføre lægeundersøgelser i henhold til dykkerloven, og "Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af dykkere".

Erhvervsdykkere (Gælder kun erhvervsdykkere) er underlagt disse bestemmelser og Søfartsstyrelsen godkender kun lægeattester, både den lille årlige og den store 5-årige attest, der er udført af en dykkerlæge fra nedenstående liste. Attester udført af andre læger vil, af Søfartsstyrelsen, blive anset som ugyldige. 

Det har været Søfartsstyrelsens hensigt at dække landet geografisk så alle dykkere har tæt til en dykkerlæge, samt at disse læger er blivende i området. Udpegning som dykkerlæge er knyttet til en bestemt adresse. Det står dykkerne frit at vælge en dykkerlæge fra hele listen. Desuden har det været hensigten at udpege læger med et indgående kendskab til dykning. 

På nedenstående liste kan du se lægernes konsultationsadresse samt hvorledes du kan komme i kontakt med dykkerlægen.

Lægerne fra Søværnets Dykkerskole på Flådestation Holmen er ikke medtaget. Lægerne fra Dykkerskolen laver kun undersøgelser på egne elever til Dykkerskolen, samt på forsvarets personel. De må ikke lave de årlige undersøgelser på de øvrige erhvervsdykkere. Forklaringen er simpel og fornuftig. Søværnets dykkerlæger virker som ankeinstans for Søfartsstyrelsen i tvivlssager, og for ikke at skabe inhabilitets problemer for Søværnets dykkerlæger kan de ikke lave undersøgelserne og samtidig være ankeinstans for egne afgørelser.

 
Overlæge Bjarne Møller Frederikshavn Flyve- og dykkerklinik
Telefontid ma. - ons. ml. 17.00 og 19.00 eller døgnåben telefonsvarer
96214001
Overlæge Ole Nyvad Medicinsk afdeling,  Holstebro Sgh. 7500 Holstebro 99125745
Læge Peter Hvidt Munkevej 4,  8800  Viborg 86622363
Læge Claus Fink Jepsen Skejbygårdsvej 428,  8240  Risskov
Telefontid bedst mellem 17.00 - 19.00
86215030
Overlæge Henrik Staunstrup Dykkermedicinsk klinik, Århus Amtssygehus, 8000 Århus C.
Telefontid dgl. 17-18 eller ti & to 15-18
28241643 
89497461
Læge Boye Bertelsen Ingemanns Alle 175 A,   6700  Esbjerg  75133800
Læge Gert Thomsen Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital,  8000  Århus C. 89494295
Læge Steen Agerbo Lægehuset,  Ørstedgade 13,  7100  Vejle 75822099
Læge Thomas Tofte Hafniahus, Torvegade 1,  5000  Odense C 66126548
Overlæge Hans Ole Bisgaard-Frantzen Flådestation Korsør,  4220  Korsør 58308220
Overlæge Michael Lohmann Bjørn Asser Hansens klinik,  Jægersborg Alle 16,  2920  Charlottenlund 24203337
Læge Ole Hyldegaard Virum Overdrevsvej 13,  2830  Virum 45836330
Læge Maryanne Gundestrup  Flyvemedicinsk Klinik,  Rigshospitalet,  2200  Kbh. N. 35457673
Afdelingslæge Bo Nurnberg Flyvemedicinsk Klinik,  Rigshospitalet,  2200  Kbh. N. 35457673
Læge Roald Angen Lægehuset,  Juniorgade 35,  4990  Sakskøbing
Telefontid ma. - fre. 9-11
54702023
Læge Poul Stender Paradisvej 4,  3700  Rønne 56950716
Læge Michael Treschow Roskilde Amts Sygehus, Køge,  4600  Køge 32972871
Læge Henning Lykke Andersen Schacksgade 9,  1365  København K. 33112062


Læger med dykkermedicinsk ekspertise

Udover de af Søfartsstyrelsen godkendte læger er der en række danske læger med dykkermedicinsk ekspertise. Disse læger har ligeledes gennemgået et dykkermedicinsk kursus. Søfartsstyrelsen udpeger kun 20 læger til at undersøge erhvervsdykkere, for at disse læger kan opnå en vis rutine. Udover disse 20 læger har Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab efteruddannet  flere læger i dykkermedicin, således at disse læger kan konsulteres i forbindelse med fritidsdykker lægeattester. Ved at benytte en af disse læger eller en af Søfartsstyrelsen godkendt dykkerlæge, er du som fritidsdykker sikker på at blive undersøgt af en læge med indgående kendskab til dykkermedicin. Vedkommende kan derfor vejlede dig grundigt i forbindelse med helbred og dykning. Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab og Dykkermedicinsk klinik  vil derfor opfordre dig til at benytte en læge med grundigt kendskab til dykkermedicin.

Charlotte Barfod 13 Hyldevej 9,                         3500 Værløse 33240906
25216777
Peter Lavard 13 Bernstorfflund Allé 41,       2920  Charlottenlund 39900515
Jørgen Peulicke 11 Hovvej 44 A,                     3060  Espergærde 49134060
Steffen Jarlov 11 Nordstensvej 2                    3400 Hillerød 48268020
Preben Brodersen 7 Gl. Stillingvej 434,               8462  Harlev J. 86941444
Lise Knudsen 1 Tingvej 133,                        9310 Vodskov 98293281
Henning Skytte Andersen 1 Østermarken 16,                 9600 Års 98622844
Palle Holck 7 Stadion Alle 31 A,              8000 Århus C 86194175
20252525
Henrik Simonsen 11 Hestehaven 21,                   2960 Rungsted Kyst. 

Privat bedst efter 20.30.      Mobil i dagtiden.

45765246
20993489
Sten Rasmussen 13   38111713
40631713
Birgit Sørensen 7   22309864
Peer Schrøder 8